„agile metodai“

Kada naudoti Scrum, kada Kanban?

AOE media įvedė ir Kanban: Tam yra skirta daug iškabų su daugybe skirtingų dizainų ir daugybe skilčių. Pradžioje kolektyvai dar neturėjo daug patirties, kada koks metodas yra naudotinas: todėl naudojo Scrum ir Kanban paraleliai. Taip buvo galima labai gerai palyginti, koks metodas kokiam kolektyvui tiko geriausiai. Kanban veda link ženklių pagerėjimų kolektyvuose, kurie dirba ne tik su projektu, su nuolatinėmis, blogai planuojamomis užduotimis ir su mažesniais projektais, kurių negalima dalinti į iteracijas. Dideliems, sudėtingiems užsakymams ir ypač ilgalaikiams projektams labiau tinka Scrum.

Savęs motyvacija ir skaidrumas

AOE media įmonės vadovybė ir programuotojai tuo pačiu atrado agile vystymąsi sau. Pionieriai iš įvairių įmonės skyrių bendrai susikūrė agile metodų įvedimą, kurie stipriai susiję su savęs motyvavimu ir apsisprendimu ir taip labai tinka prie įmonės mažos hierarchijos ir agentūros vertybių. Agile vystymosi metu vadovybė vis daugiau mąstė apie vidinius veiksnius kaip dalyvavimas, atsakomybė arba motyvacija, kurie kyla iš asmens arba užduoties.

Kad darbuotojai savo užduotis – kaip Scrum ir Kanban – gali rinktis iš projekto patys, veda link didesnio pasitenkinimo darbu ir nuostabių rezultatų. Ypač Scrum įgalina didelį skaidrumą. Iš vienos pusės kolektyve, iš kitos klientui: išleidimo planai reguliarių aktualizavimų kiekvienos iteracijos pabaigoje dėka nebėra tylus noras, bet jau realybė. Ir taip tęsiasi iki sutarties formavimo: AOE media siūlo klientams pavyzdžiui savo sukurtą agile pastovių kainų sutartį.

Šaltinis: http://t3n.de/magazin/praxisbericht-scrum-kanban-scrumbuts-agiles-232822/2/

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime

Agile metodų ir procesų privalumai

Agile metodas

Griežtai pažiūrėjus agile metodas reiškia į judrumą nutaikytą programinės įrangos kūrimą.

Agile metodų požymis yra tai, kad jie viename procese gali tarnauti palaikant kuo mažesnes pastangas. Jų šūkis yra: kuo daugiau tu dirbsi pagal planą, tuo daugiau gausi to, ką susiplanavai, bet ne tai, ko tau reikia. Iš ten kilo keli agile modeliavimo ir ekstremalaus programavimo principai.

Agile metodus galima padalinti į dvi grupes: į tikrus metodus ir į principus, kuriais pagrįsti metodai.

Agile metodų pavyzdžiai:

 • Programavimas poromis

 • Į testus orientuotas kūrimas

 • Nuolatinis pertvarkymas

 • Istorijos kortelės

 • Greita kodo apžvalga

Agile procesas

Veikimo tikslas yra, programinės įrangos kūrimą padaryti efektyvesniu, atsisakant biurokratijos ir daugiau atsižvelgiant į žmogiškus aspektus.

Dauguma agile procesų paremti tuo, kad jie bando gryną projektavimo etapą sumažinti kaip galima daugiau ir kūrimo procese kuo greičiau tiekti veikiančią programinę įrangą, kuri reguliariais, trumpais laikotarpiais gali būti pateikta klientui bendram aptarimui. Šiuo būdu bet kuriuo momentu turi būti įmanoma, lanksčiai reaguoti į kliento norus, tuo padidinant kliento pasitenkinimą. Tuo jie skiriasi nuo klasikinių veiksmo modelių kaip V Modelis arba Rational Unified Process.

Visiems agile procesams yra bendra, kad jie remiasi daugybe metodų, palaikyti kuo mažesnes pastangas. Tuo tarpu jau yra galybė agile procesų. Prie žinomiausių priskiriami:

 • Prisitaikančios programinės įrangos kūrimas
 • Crystal

 • Ekstremalus programavimas

 • Ypatybe varomas kūrimas

 • Kanban

 • Scrum

 • Agile testavimas

 • Elgesiu varomas kūrimas

Rational Unified Process daugumos agile metodų atstovų (dauguma jų pasirašė Agile Manifestą) yra traktuojamas kaip ne agile, sunkiasvoris procesas. Tiesa, tai yra ginčytina arba buvo bandoma su Agile Unified Process išvystyti agile RUP variantą.

Šaltinis: https://de.wikipedia.org/wiki/Agile_Softwareentwicklung

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime

Agile vertybės, metodai ir principai

Agile vertybės sudaro fundamentą. Agile principai pagrįsti agile vertybėmis ir sudaro veiksmo pagrindus. Agile metodai yra konkretūs procesai programinės įrangos kūrimo metu, kurie remiasi vertybėmis ir principais. Agile procesas yra visų pritaikomų metodų sąranka ir tarnauja agile programinės įrangos kūrimui.

Agile vertybės

Agile programinės įrangos kūrimo vertybės sudaro fundamentą. 2001-ais metais 17 pirmųjų pasirašiusiųjų suformulavo šias vertybes kaip Agile Manifestą.

Mes atrandame geresnius kelius, kurti programinę įrangą, darydami tai patys ir padėdami kitiems. Šios veiklos metu mes išmokome šių vertybių:

1. Žmonės yra svarbiau nei procesai ir priemonės

2. Veikianti programinė įranga yra svarbiau nei išsamios dokumentacijos

3. Bendradarbiavimas su klientu yra svarbiau nei derybos dėl sutarties

4. Reagavimas į pasikeitimus yra svarbiau nei plano sekimas

Tai reiškia, kad nors mes vertiname vertybes dešinėje pusėje, vertybes kairėje pusėje vertiname labiau.“

Manifestas nurodo autorius ir pirmuosius pasirašiusiuosius, kurie dirba įvairiose agile programinės įrangos kūrimo srityse. Pasirašiusiųjų sąrašas apima tūkstančius asmenų ir toliau auga.

Agile principas

Agile principas yra agile darbo šūkis.

Kartais agile principai vadinami ir metodu. Iš esmės neteisingas sąvokos metodas panaudojimas principams agile metodų atstovų yra naudojamas tikslingai. Sunkių procesų metu sudėtingų metodų aprašymai užgožia principus ir dažnai principai yra pamirštami. Šalia to procesai anksčiau buvo aprašomi pagrinde per metodus, o ne per principus. Principų kaip metodų išvardijimas turi suteikti principams daugiau vertės nei formaliems metodams. Agile Manifeste išvardinti dvylika principų.

1. Kliento patenkinimas išankstiniu ir nepertraukiamu vertingos programinės įrangos tiekimu

2. Agile procesai naudoja pasikeitimus (netgi vėliau kūrime) kliento pranašumui

3. Veikiančios programinės įrangos tiekimas reguliariais, ypač trumpais laikotarpiais (kelios savaitės arba mėnesiai)

4. Beveik kasdienis bendradarbiavimas su ekspertais ir kūrėjais projekto metu

5. Aplinkos paruošimas ir parama, kuri reikalinga motyvuotiems individams užduoties atlikimui.

6. Informacijos teikimas pagal galimybę pokalbyje akis į akį

7. Svarbiausias pažangos rodiklis yra programinės įrangos veikimas

8. Užsakovų, kūrėjų ir vartotojų vienodo darbo tempo laikymasis tvariam kūrimui

9. Pastovus techninio pažangumo ir gero dizaino stebėjimas

10. Paprastumas yra svarbiausia (KISS principas)

11. Kolektyvo saviorganizacija planavimo ir įgyvendinimo metu

12. Kolektyvo savirefleksija yra svarbiau nei savo veiksmų pritaikymas efektyvumo gerinimo atžvilgiu

Perėjimas tarp principų ir metodų yra laisvas.

Šaltinis: https://de.wikipedia.org/wiki/Agile_Softwareentwicklung

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime