Agile programinės įrangos kūrimas yra pagrindinė sąvoka judrumo panaudojimui (lotyniškai agilis: judrus) programinės įrangos kūrime. Priklausomai nuo konteksto sąvoka reiškia programinės įrangos kūrimo sektorių sąvokas – kaip Agile Modeling atveju – arba bendrą programinės įrangos kūrimo procesą. Agile programinės įrangos kūrimas bando išsiversti su mažu biurokratiniu aparatu, mažai taisyklių ir dažniausiai su mažai ciklinio proceso.

Tikslas

Agile programinės įrangos kūrimo tikslas yra, programinės įrangos kūrimą padaryti lankstesniu ir pigesniu, nei tai yra klasikiniais darbo atvejais. Norima susikoncentruoti ties siektinais tikslais ir techninėmis bei socialinėmis programinės įrangos kūrimo problemomis. Agile programinės įrangos kūrimas yra priešingas judėjimas nei sudėtingi ir biurokratiniai tradicinės programinės įrangos kūrimo procesai kaip Rational Unified Process arba V Modelis.

Istorinis vystymasis

Pirmos agile programinės įrangos kūrimo užuominos pastebimos 1990-ų metų pradžioje. Populiarumo jis sulaukė 1999-ais metais, kai Kentas Bekundas ir kiti išleido knygą apie Extreme Programming. Susidomėjimas Extreme Programming nutiesė kelią kitiems agile procesams ir metodams. Pavadinimas agile šiam programinės įrangos kūrimui buvo išrinktas 2001-ų metų vasarį susitikime Jutoje, kaip pamaina iki tol naudojamam „lengvas“ (angliškai lightweight). Šiame susitikime buvo suformuluotas ir Agile Manifestas.

2005-ų metų pabaigoje Forrester Research buvo publikuotas tyrimas, kuris įrodo, kad 14 procentų visų projektų Šiaurės Amerikoje ir Europoje savo programinę įrangą kuria remdamiesi agile procesais. Kiti 19 procentų galvoja apie jų panaudojimą.

VersionOne 2013-ais metais savo septintoje kasmetinėje apklausoje apie agile metodiką nustatė, kad jau 84 procentai visų įmonių naudoja agile procesus.

Šaltinis: https://de.wikipedia.org/wiki/Agile_Softwareentwicklung

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime