„e- valdžia“

E – Valdžia ( 1-oji dalis)

images

E-Government

 

Kompiuteris, mobilus telefonas, internetas: mes randamės pilnai techninėje ir technologinėje visuomenėje ir esame to nepastebėdami nuolat apsupti technologijos. Mobilus ryšys ir interneto tinklas yra mūsų „naujos“ komunikacijų sistemos, be kurių mūsų visuomenė neegzistuotų. Neįmanoma įsivaizduoti neegzistuojančios galimybės atlikti telefonato mobilaus ryšio pagalba. Beveik negalima pagalvoti, nebesiųsti sekundžių greitumu po visą pasaulį žinučių emailu ir keliais pelės paspaudimais nebegauti informacijos tinkle.

 

Tačiau ne vien kaip piliečiai mes gyvename skaitmeninį gyvenimo stilių, biurai ir įstaigos taip pat vertina informacines technologijas ir turi komunikuoti šiandienos kalba. Tam jau prieš daug metų buvo sukurtas terminas E-Government.

 

Kas yra E-Government?

 

E-Government išvertus reiškia „Elektroninė vyriausybė“. Tiesą sakant terminas E-Government pasaulio mąstu įsigaliojo kaip „Valdymo elektroninės technikos pagalba“ sąvoka. Apytiksliai tariant, tai suprantama kaip valstybės interneto pasiūla. Yra skiriami sekantys E-Government sąveikų lygiai:

 

• Informacija: Informacijos pateikimas, pvz. įstaigos
internetinėje prezentacijoje.
• Komunikacija: Galimybės dalintis informacija ir interaktyvios
paieškos.
• Sandoriai: Paslaugų įgyvendinimas, pvz. su pasirašytu
prašymu ir elektroniniu pranešimo pristatymu.

 

E-Government reiškia viešo valdymo elektroninių paslaugų visumą šalies žmonėms ir yra modernios ir inovatyvios šalies sinonimas, kurioje kokybė, pasitikėjimas ir tempas yra centriniai elementai.

 

Bus tęsinys

 

 

 

Kompiuteris, mobilus telefonas, internetas: mes randamės pilnai techninėje ir technologinėje visuomenėje ir esame to nepastebėdami nuolat apsupti technologijos. Mobilus ryšys ir interneto tinklas yra mūsų „naujos“ komunikacijų sistemos, be kurių mūsų visuomenė neegzistuotų. Neįmanoma įsivaizduoti neegzistuojančios galimybės atlikti telefonato mobilaus ryšio pagalba. Beveik negalima pagalvoti, nebesiųsti sekundžių greitumu po visą pasaulį žinučių emailu ir keliais pelės paspaudimais nebegauti informacijos tinkle.

 

Tačiau ne vien kaip piliečiai mes gyvename skaitmeninį gyvenimo stilių, biurai ir įstaigos taip pat vertina informacines technologijas ir turi komunikuoti šiandienos kalba. Tam jau prieš daug metų buvo sukurtas terminas E-Government.

 

Kas yra E-Government?

 

E-Government išvertus reiškia „Elektroninė vyriausybė“. Tiesą sakant terminas E-Government pasaulio mąstu įsigaliojo kaip „Valdymo elektroninės technikos pagalba“ sąvoka. Apytiksliai tariant, tai suprantama kaip valstybės interneto pasiūla. Yra skiriami sekantys E-Government sąveikų lygiai:

 

• Informacija: Informacijos pateikimas, pvz. įstaigos
internetinėje prezentacijoje.
• Komunikacija: Galimybės dalintis informacija ir interaktyvios
paieškos.
• Sandoriai: Paslaugų įgyvendinimas, pvz. su pasirašytu
prašymu ir elektroniniu pranešimo pristatymu.

 

E-Government reiškia viešo valdymo elektroninių paslaugų visumą šalies žmonėms ir yra modernios ir inovatyvios šalies sinonimas, kurioje kokybė, pasitikėjimas ir tempas yra centriniai elementai.

 

Bus tęsinys

 

 

E- Valdžia Vokietijoje (1-oji dalis)

government_website_design-1024x432

E-government

 

E-government reiškia viešojo valdymo ir vyriausybės verslo procesų atlikimą elektroniniu būdu ir daro svarbią įtaką valdymo modernizavimui: procesai pagreitinami, komunikacija supaprastinama ir tuo padidinama viešojo valdymo veiklos kokybė ir efektyvumas. Piliečiams ir įmonėms atsiveria naujos galimybės, susisiekti su valdymo institucijomis. Toliau bus paviršutiniškai pavaizduojamos atrinktos iniciatyvos ir veiklos (be kita ko Vidaus Reikalų ministerijos).

 

Sėkmingos iniciatyvos ir projektai nuo 2000 metų

 

E-government Vokietijoje jau nuo 2000 yra centrinė vyriausybės užduotis. Su iniciatyva „vyriausybė internete“ federalinis valdymas iki 2005 sukėlė virš 440 interneto paslaugų į tinklą. Kadangi žemės ir komunos atlieka didelę dalį valdymo užduočių, buvo išplėtotos ir sėkmingai įgyvendintos savos strategijos. Tuo sekė daugybė kelią nurodančių programų ir iniciatyvų – nuo Vokietija internete, Europos iniciatyvos e-government plano i2010 iki e-government 2.0. Priešakyje buvo kokybiškai pagerinti ir išplėtoti e-government pasiūlymus visose valdymo srityse bei juos tarpusavyje sujungti.

 

Šalia šių struktūrinių pakeitimų buvo atlikta visa eilė infrastruktūros projektų, kurie atitiko reikalavimus, įpareigojančiai išplėtoti e-government. Pabrėžti reikia naujo asmens dokumento elektroninį identifikacijos įrodymą ir elektroninius imigracijos statusus bei de-emailo-infrastruktūrą, kuri piliečiams suteikia paprastą ir greitą įpareigojančių institucijų paslaugų naudojimą internetu.

 

Bus tęsinys.