„e-valdžia“

Populiariausia Lietuvos institucijų ir gyventojų bendravimo forma internete – e. deklaracijų ir e. prašymų teikimas

images
Populiariausia Lietuvos institucijų ir gyventojų bendravimo forma internete – e. deklaracijų ir e. prašymų teikimas

Naujausias Lietuvos e. valdžios paslaugų naudojimo tyrimas atskleidė, kad 2014 m. gyventojai kaip niekada aktyviai naudojosi galimybe internetu pildyti ir teikti institucijoms įvairius prašymus ir deklaracijas.  Net 46% gyventojų, kurie per pastaruosius metus lankėsi viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainėse, jose pildė ir teikė elektronines deklaracijas ar prašymus. Tai sudaro 15 % šalies gyventojų.

Lyginant su 2013 m. IV ketvirčio situacija, kuomet institucijų interneto svetainėse e. deklaracijas ar e. prašymus teikė tik 9 % gyventojų, augimas 2014 m. buvo ženklus ir siekė 6 % punktus.

2014 m. gale internetu naudojosi 71% 16-74 m. amžiaus Lietuvos gyventojų. Valstybės institucijų svetainėse lankėsi 32% gyventojų (45% interneto vartotojų). Šis rodiklis per metus išaugo 5 % .

Pernai dokumentų pildymą ir teikimą internetu pagal populiarumą Lietuvoje lenkė tik informacijos apie institucijas paieška – tai darė 49% respondentų, kurie lankėsi šių institucijų svetainėse, arba 16 % gyventojų.

„Tradiciškai informacijos paieška visose gyvenimo srityse yra populiariausias interneto panaudojimo būdas, o deklaracijų ir prašymų pildymas jau parodo kokybinį interneto panaudojimą ir vartotojų pasitikėjimo valdžios teikiamomis e. paslaugomis augimą“, – sako Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktorius Ramūnas Čepaitis.

Dažniausiai naudojama valdžios e. paslauga pernai buvo elektroninis pajamų ir turto deklaravimas, šiomis paslaugomis internetu 2014 m. pabaigoje naudojosi 16% 16-74 m. respondentų (22% interneto vartotojų). 15 proc. gyventojų naudojosi su sveikatos paslauga susijusiomis e. paslaugomis, pavyzdžiui, internetu registravosi pas gydytoją, ieškojo informacijos apie gydymo įstaigų pacientui suteiktas paslaugas, užsisakė sveikatos draudimo kortelę ar pan.

Viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainėse pateikiamos informacijos kokybę visuomenė vertina palankiai – 82% viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių lankytojų ją vertina teigiamai ir šis kokybės vertinimo rodiklis nuolatos auga.

Visų gyventojams internetu teikiamų konkrečių viešųjų paslaugų kokybę, t.y. informacijos aiškumą, naudingumą, patogumą naudotis paslauga, gyventojai vertina gerai ir šis vertinimas taip pat nuolatos kyla (bendras kokybės vertinimų vidurkis – 8,3 balai iš 10 galimų).

Elektroninių valdžios vartų portale ‘www.epaslaugos.lt’ pernai lankėsi 12% šalies gyventojų (29% nuo besilankiusių viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainėse). Per metus e. valdžios vartų portale besilankančiųjų gyventojų dalis išaugo 5 % punktais.

E. valdžios paslaugų naudojimo tyrimą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos užsakymu atliko UAB „Socialinės informacijos centras“. Tyrimas buvo atliekamas 2014 m. spalio 16 –22 dienomis, apklausus 1015 Lietuvos gyventojų (16-74 metų amžiaus).

 

Kinija žengia į elektroninę erdvę

images

Kokios mintys ateina į galvą išgirdus žodį Kinija? Kiekvienam skirtingos, popierius, šilkas, Marko Polo kelionės, diktatorius Mao, vieno vaiko politika, gyventojų perteklius, valdžios diktatūra politikoje, interneto, telefono ryšių ir visokia kitokia piliečių ir atvykėlių kontrolė ir sekimas.

Žengimas į elektroninę erdvę su noru visiškai kontroliuoti savo piliečius visiškai nesiderina, tačiau kiniečiai nors ir kontroliuojami bei turėdami ribotas galimybes naudotis internetu vis dėl to skverbiasi į elektroninę erdvę, nors šioje šalyje uždrausti tokie vakariečiams įprasti dalykai kaip Facebook, Twitter ir panašiai.

Vis dėl to Kinija turi savo labai populiarų Twitter analogą Weibo socialinį tinklą.

Nors Kinijos vyriausybė trokšte trokšta kontroliuoti savo piliečius, tačiau jos paslaugos savo piliečiams internete daugiausia yra informacinio pobūdžio, nekalbant jau apie tai, kad Kinijos piliečiai galėtų daryti įtaką valdžios sprendimams.

Ir nors Kinija pagal elektroninės valdžios indeksą pasaulyje yra 78 ir nepatenka į 50-tuką, tačiau šios šalies valdžia pamažu, tampa elektronine, kas naudinga ne tik užsienio, bet ir vietiniam verslui.

Kinijos e-valdžios projektai nėra centralizuoti prie e-valdžios kūrimo prisideda ir regionai. Pvz. Guangdong ir Guangzhou centrinės valdžios bei Kinijos telekomunikacijos giganto Unicom ambicingas elektroninės valdžios projektas kurio trukmė 20 metų ir iš kurio tikimasi stabilios elektroninės vyriausybės sistemos sukūrimo, šis projektas padėtų informuoti piliečius, padėtų jiems greičiau keistis informacija su valdžios struktūromis paskatintų provincijų pramonę ir ekonomiką.

e-valdžia 3-oji dalis

images

Tęsinys. Pradžia 2015.02.13

 

Įstaigoms ir valdymui E-Government reiškia tokių darbo procesų kaip statybos aikštelių menendžmentas, muitinės formalumų tvarkymas arba visos materialinės ekonomikos tvarkymas taip pat bylų valdymas ir optimizavimas su naujos technologijos ir komunikacijos formų pagalba. E-Government yra šiandiena ir ateitis tuo pačiu metu.

 

E-Government ne tik pagerins paslaugas, sutaupys išlaidas, efektyviau kurs darbo procesus ir įgalins savarankišką darbą, tai reiškia tuo pačiu metu daugiau skaidrumo piliečio/verslininko komunikacijoje su valdymu, tai sudaro naują informacijos prieigą, naują informacijos pasiūlą ir – vieną svarbiausių pažadų – daugiau dalyvavimo galimybių, daugiau integracijos. Kaip nusprendė gyventojų dauguma, mes galėsime ateityje ne tik elektroniniu būdu pareikšti savo nuomonę ir dalyvauti balsavimuose, bet ir šiandienos kalba, mobiliuoju telefonu ir internetu, atiduoti balsą rinkimuose. E-demokratija atsiranda ir per pilietės/piliečio komunikacijos supaprastinimą, įstatymus ir valstybines institucijas. E-Government pirmiausia reiškia: daugiau artumo su piliečiais.

 

Daug naujų šansų

 

E-Government prasidėjo Austrijoje jau anksti, nuo 1998-ų metų buvo tobulinamos biurų ir atsakingų asmenų paslaugos. Komunikacija tarp įstaigų pagerėjo E-Government sprendimų dėka. Naujos paslaugos ir serviso pasiūla buvo ir yra vystomos ir esantys procesai gerinami ir modernizuojami. Jau dabar yra keli įstaigų metodai, kaip pvz. online mokesčių deklaracija, kurie gali būti pilnai atliekami internetu. Austrija yra ne tik pirmaujanti šalis ES, bet ir globalinis pavyzdys, kaip gali arba turi funkcionuoti E-Government.

 

 

E-Valdžia 2-oji dalis

images

E-Government

Kompiuteris, mobilus telefonas, internetas: mes randamės pilnai techninėje ir technologinėje visuomenėje ir esame to nepastebėdami nuolat apsupti technologijos. Mobilus ryšys ir interneto tinklas yra mūsų „naujos“ komunikacijų sistemos, be kurių mūsų visuomenė neegzistuotų. Neįmanoma įsivaizduoti neegzistuojančios galimybės atlikti telefonato mobilaus ryšio pagalba. Beveik negalima pagalvoti, nebesiųsti sekundžių greitumu po visą pasaulį žinučių emailu ir keliais pelės paspaudimais nebegauti informacijos tinkle.

Tačiau ne vien kaip piliečiai mes gyvename skaitmeninį gyvenimo stilių, biurai ir įstaigos taip pat vertina informacines technologijas ir turi komunikuoti šiandienos kalba. Tam jau prieš daug metų buvo sukurtas terminas E-Government.

Kas yra E-Government?

E-Government išvertus reiškia „Elektroninė vyriausybė“. Tiesą sakant terminas E-Government pasaulio mąstu įsigaliojo kaip „Valdymo elektroninės technikos pagalba“ sąvoka. Apytiksliai tariant, tai suprantama kaip valstybės interneto pasiūla. Yra skiriami sekantys E-Government sąveikų lygiai:

• Informacija: Informacijos pateikimas, pvz. įstaigos
internetinėje prezentacijoje.
• Komunikacija: Galimybės dalintis informacija ir interaktyvios
paieškos.
• Sandoriai: Paslaugų įgyvendinimas, pvz. su pasirašytu
prašymu ir elektroniniu pranešimo pristatymu.

E-Government reiškia viešo valdymo elektroninių paslaugų visumą šalies žmonėms ir yra modernios ir inovatyvios šalies sinonimas, kurioje kokybė, pasitikėjimas ir tempas yra centriniai elementai.

Bus tęsinys

E- Valdžia Rusijoje (2 – oji dalis)

government_website_design-1024x432

 

Tęsinys. Pradžia 2015.02.11

 

Kas dėl projekto „Elektroninė vyriausybė“, tai Ženevoje daug šalių pareiškė savo interesus, ypač šalys, kurios neturi rimto finansinio potencialo. Kaip pasakė rusų ministras telekomunikacijai ir masinei komunikacijai Igor Štšjogoljev, tai yra dėl kainos. Sistemos „Elektroninė vyriausybė“ išvystumui Rusija išleido tik 60 milijonų dolerių, kas yra ženkliai mažiau nei kitų šalių išlaidos tokiam tikslui. „Mes sugebame išspręsti užduotis su mažais resursais. „Elektroninė vyriausybė“, kurią mes išvystėm, yra pigesnė ir efektyvesnė, taip pat modernesnė“, sako ministas užtikrintai. Palyginimui galima pasakyti, kad Estija, pagal ministrą, panašiam projektui išleido 1,5 milijardo dolerių, o Singapūras 15 milijardų dolerių, tiesa tai 10-ies metų laikotarpyje.

 

Ir Ženevoje pristatyti rusų satelitai sulaukė užsienio užsakovų dėmesio. Britų satelitų-operatorius toliau tieks savo serviso paslaugų Artimiesiems Rytams su rusų aparato „Express-A-M-44“ pagalba. Satelitas bus naudojamas televizijos ir radijo stočių transliacijai taip pat telekomunikacijos ir plačiajuosčio interneto paslaugoms garantuoti. Britai verslo parodoje „Telekom 2011“ sudarė su rusų gamintoju ilgalaikę sutartį.

 

Ženevoje taip pat buvo pasirašyta sutartis tarp rusų įmonės „Rostelekom“ ir baltarusų įmonės „Beltelekom“. Tai yra su tikslu sukurti patikimą telekomunikacijos liniją tarp Maskvos ir Frankfurto, kuri nusidriektų iš Rusijos per Baltarusiją ir Lenkiją į Vokietiją.

 

E-valdžia Rusijoje( 1-oji dalis )

government_website_design-1024x432

Elektroninė vyriausybė už eksportą

 

Rusiškos telekomunikacijos ir informacinės technologijos pasaulinėje rinkoje vis paklausesnės. Internacionalinės telekomo verslo parodos metu „Telekomas 2011“, kuri įvyko nuo spalio 24-os iki 27-os Ženevoje, rusų gamintojai sudarė sutartis solidžiomis sumomis.

 

Tarp rusiškų naujienų įpatingo dėmesio sulaukia prieigos prie Media Content technologija. Pasaulyje nėra panašių prietaisų, kurie turėtų tiek funkcijų viename, pasakoja rusų telekomunikacijos ir masinės komunikacijos ministerijos atstovė spaudai Jelena Laškina.

 

„Parodos metu prezentuojamos rusiškos naujienos: audiovizualinė informacijos sistema realaus laiko režimu „RAVIS“, kuri leidžia efektyviau naudoti radijo dažnius, pagerinti programų kokybę ir kiekybę, projektas „Elektroninė vyriausybė“, žiniasklaidos centras „QWERTY“ taip pat interneto radijo technologijos, kurios neturi joms panašių pasaulyje. Rusų parodos Ženevoje pagrindinis tikslas yra pristatyti modernes informacines technologijas, kurios yra prieinamos didelei naudotojų auditorijai.“

 

Bus tęsinys

 

 

e-valdžios mokymai Korėjoje.

images

 

Buvo pasirašytas dotacijos susitarimas su Korėjos respublika dėl „Elektroninės vyriausybės“ mokymo centro įkūrimo

 

2013.04.19, Baku. Baku buvo pasirašytas “Dotacijos susitarimas tarp Korėjos respublikos užsienio reikalų ministerijos ir Azerbaidžano Informacijos ir Komunikacijos Technologijų Ministerijos kaip projekto “Elektroninės vyriausybės mokymo centro įkūrimo Azerbaidžane” dalis.

 

Pasak AzerTAg dokumentas buvo pasirašytas Komunikacijos ir Informacijos Technologijų Ministro Ali Abbasov ir Korėjos respublikos ambasadoriaus Azerbaidžane Tschok Suk-In.

 

Kaip projekto dalis Baku mieste ir 15-oje šalies regionų bus įkurti mokymo centrai.

 

Ministras Ali Abbasov pasirašymo ceremonijos metu papasakojo apie Azerbaidžano pasiekimus informacijos ir komunikacijos technologijų sektoriuje bei apie perspektyvas šioje srityje.

 

Toliau buvo dalinamasi patirtimi apie esamus ryšius ir jų perspektyvas bei apie bendradarbiavimo vystymą tarp Azerbaidžano ir korėjietiškos organizacijos KOICA.

 

Vietnamo nacionalinis seminaras apie e-valdžia

images

Centriniame Vietnamo mieste Da Nang įvyko nacionalinis seminaras apie elektroninę vyriausybę 2014. Jame diskutavo 400 dalyvių apie elektroninės vyriausybės vystymosi kryptį ir protingo miesto statybos priemones. Taip pat buvo aptarta vyriausybės valdymas ir valstybinės elektroninės paslaugos bei naujų paslaugų tendencijos link valstybinio online-valdymo. Renginį pradėjo Da Nang miesto liaudies komiteto vicepirmininkas Phung Tan Viet pranešimu, kad miestas per praeitus dešimt metų rinkosi informacinių technologijų vystymą, kad pagerinti elektroninės vyriausybės efektyvumą:

 

„Seminaras yra geras šansas, pasidalinti informacinių technologijų pritaikymo ir vystymo provincijose pasiekimais bei susipažinti su pirmaujančiomis įmonėmis ir ekspertais šalyje bei užsienyje. Taip galime panaudoti žinias mūsų miesto elektroninio valdymo realizavimui.“

 

Praeitais metais Vietnamas užėmė 81-ą vietą iš 161-os šalies informacinių technologijų ir komunikacijų vystymo sąraše. Šiuo metu kai kuriose provincijose vykdomas inteligentiškų valstybinių paslaugų rėmimo planas. Jis atitinka kriterijus, pasirinkti piliečius svarbiausiu punktu ir padidinti piliečių pasitenkinimą.

 

 

E-Valdžia Vokietijoje (2-oji dalis)

images

Tęsinys. Pradžia 2015.01.21

 

Nacionalinė e-government strategija

 

E-government yra tuo sėkmingesnė, kuo stipresnė sąsaja tarp viešojo valdymo ir kuo daugiau orientuojamasi į bendrus tikslus. Pinigus kainuojančių paralelinių ir dvigubų vystymųsi yra vengiama, kai yra dirbama ne tik valdymo ribose. Šita mintis buvo užfiksuota 2009 metais įstatyme. IT valstybinės sutarties pagrindu praeitais metais savo darbą pradėjo IT planavimo taryba kaip centrinis federalinio bendradarbiavimo informacinėje technikoje komitetas ir patvirtino nacionalinę e-government strategiją. Su šia pirmą kartą egzistuoja bendra valstybės, žemių ir bendruomenių strategija, kaip valdymo klausimai turi būti atliekami elektroniniu būdu per internetą, optimizuojami ir harmonizuojami.

 

IT viršūnių susitikimo darbo grupė 3

 

Tolesnis modernių e-government sprendimų vystymasis reikalauja tampraus valdymo bendradarbiavimo su mokslu ir ekonomika, tam, kad tikslingai vystyti idėjas ir inovacijas. Šitame kontekste darbo grupė 3 (“Inovatyvūs valstybės IT-pasiūlymai”) reiškia svarbų forumą. Nuo jos įkūrimo darbo grupė 3 galėjo pastūmėti daugybę įvairių projektų ir atnešti impulsų į politinius debatus. Federalinės vyriausybės atstovė informacinei technikai, valstybės sekretorė Rogall-Grothe, yra darbo grupės 3 vizepirmininkė.

 

Metropolio regionas Reinas-Nekaras

 

Metropolio regione Reinas-Nekaras pavyzdingai realizuojami federaliniai, kooperatyviniai ir ekonomiškai orientuoti e-government planai. Priešakyje yra valdymą pranokstantys projektai. Kaip tokie pranokstantys projektai buvo identifikuoti vienodas valdžios institucijų telefono numeris D115, centrinis portalas valdymo paslaugoms, elektroninis viešų skelbimų formatas ir proceso duomenų pagreitinimas P23R bendram informacijos ir registravimo pareigų vykdymui. Valstybė kartu su Badeno-Viurtembergo, Heseno ir Rainlando-Pfalzo žemėmis remia metropolio regioną Reinas-Nekaras.

 

Kinijos e-valdžia

images

Kinijos „Elektroninė Vyriausybė“ iš esmės jau sukurta

 

Kaip sužinota simpoziume apie Kinijos vyriausybės valdymo informacijos platinimą, taip vadinama „Elektroninė vyriausybė“ Kinijoje iš esmės jau sukurta.

 

Informacijos platinimas apie vyriausybės valdymą padarė Kinijoje didelę pažangą. Mokslinė struktūra iš valdymo įstaigų, valdymo įstaigų resursų, viešos informacijos tinklų ir atitinkamas informacijos duomenų bankas buvo iš esmės sukurti. Dabar jau galima tokius valdymo procesus kaip mokesčių mokėjimas, priėmimas ir muitinės deklaracija atlikti internetu.

 

Kaip buvo sakoma, tuo Kinijos vyriausybė nori padidinti darbo efektyvumą ir pagerinti darbo stilių, kad geriau tarnautų viešiesiems intesesams ir geriau valdytų visuomenę.