„elektroninė sveikatos kortelė“

Kairiųjų frakcija reikalauja elektroninės sveikatos kortelės sustabdymo

Opozicijos frakcija kairieji reikalauja tolesnių bandymų ligšiolinių reformos planų pagrindu ir išsako aiškią kritiką:

Pradėti tokį mamuto projektą, neturint artimiausio koncepto arba plano galimiems naudos atnešiantiems pritaikymams ir oficialiai galiojančio išlaidų ir naudos įvertinimo, yra aplaidu. Ketinimo kompleksiškumas yra ženkliai nuvertinamas, praktiniai testai praėjo pagrinde chaotiškai ir potencialiai prasmingų pritaikymų įvedimas, pavyzdžiui elektroninio recepto, po bandymų buvo įšaldytas. Vidinė išlaidų ir naudos analizė rodo iki 14 milijardų eurų bendrų išlaidų dešimčiai metų – tai yra pinigai, kurie skubiai reikalingi kitoje sveikatos srities vietoje.

Jau praeitų metų rudenį kairieji turėjo abejonių dėl duomenų saugumo. Federalinės vyriausybės atsakymas kairiųjų deputatei Katrinai Fogler buvo nelabai džiugus:

Centrinis pacientų duomenų įrašymas ir online prieiga prie šių duomenų iš šimtų tūkstančių kompiuterių nėra išbraukta iš diskusijų. Nors ir federalinė vyriausybė nenoriai prisipažįsta: Visi kitaip skambantys tvirtinimai e. kortelės pritarėjų ir ypač gematikos yra neteisingi! Tolesnio telematikos infrastruktūros vystymo planai yra daugelyje vietų dar taip mažai sutvarkyti, kad galima tikėtis blogiausio.

Po to, kai buvo įrašytas vieno apdraustojo iš Nordheseno skundas dėl e. sveikatos kortelės su nuotrauka ir mikroschema, ir naujos sveikatos kortelės įvedimas metų pradžioje sulaukė pasipriešinimo iš abiejų pusių, kairiųjų frakcija nori griebtis avarinio stabdžio.

Net jei šis opozicijos prašymas neturi daug perspektyvų būti išklausytas ir vokiečiai iš vyriausybės partijų vėl išgirs, kaip viskas puiku ir kokie beprasmiai priekaištai – debatai apie dabartinę e. sveikatos kortelės formą, ypač atsižvelgiant į duomenų saugumą, yra skubiai reikalingi.

Šaltinis: https://netzpolitik.org/2015/linksfraktion-fordert-stopp-der-elektronischen-gesundheitskarte/

Vyriausybė nori greičiau pasiekti pacientų duomenis

Nuo 2015-ų metų sausio 1-os dienos valstybiniame draudime elektroninė sveikatos kortelė yra prievolė. Tačiau iki šiol e. kortelė sugeba ne ką daugiau nei įprasta sveikatos draudimo kortelė. Telematikos infrastruktūra gydytojų, sveikatos draudimų, vaistinių ir klinikų tinklo sukūrimui ir po dešimties metų po planuoto įvedimo dar nėra paruošta. Vokietijos sveikatos ministras Hermanas Grioje (CDU) daro spaudimą „sveikatos duomenų magistralės“ sukūrimui.

Trečiadienį Berlyne buvo išleistas e. sveikatos įstatymas, pagal kurį tolimesni dvejojimai milijardiniu projektu iš gydytojų ir sveikatos draudimų pusės bus baudžiami finansiškai. IT-projektas paskutiniais dešimt metų per ginčus dėl atsakomybės, duomenų saugumo ir išlaidų buvo vis uždelsiamas.

Per daug ilgai buvo ginčijamasi. Dabar susikoncentruokime ties pacientu ir konkrečia elektroninės sveikatos kortelės nauda pacientui“, paaiškino Grioje. „Todėl mes didiname tempą aiškiomis įstatymiškomis nuorodomis, terminais ir paskatomis, bet ir sankcijomis“. Ateityje nebebus atsikalbinėjimų – nei sveikatos sistemos savivaldoje nei industrijoje, taip mano Grioje toliau.

Nauda pacientui yra „nepaprastai didelė“, mano Grioje – tačiau tai užtruks dar keletą metų. Draudimo kortelėje ateityje bus įrašomi galintys išsaugoti gyvybę greitosios pagalbos duomenys, prie kurių priskiriami ankstesni susirgimai, gydymai, naujai išrašyti vaistai, alergijos arba jautrumas. Tai suplanuota tik 2018-iems metams.

Su kortelės pagalba gydytojas turi tiesiogiai matyti, kokius vaistus jo pacientas tuo metu vartoja. Taip galima išvengti šalutinių poveikių, kadangi vis dar daugiau žmonių miršta dėl netikėtų vaistų poveikių nei gatvės eisme. Apdraustieji, kuriems vienu metu išrašyti mažiausiai trys vaistai, nuo 2016-ų metų spalio turės teisę į gydymo planą. Tačiau šis planas bus galės būti nuskaitomas nuo e. kortelės tik daug vėliau.

Šaltinis: http://www.welt.de/politik/deutschland/article141570670/Regierung-will-schneller-an-die-Patientendaten.html