Vokietijos vyriausybė ilgai sugaišo su nurodymais dėl išmanių elektros tinklų. Suplanuota tvarka džiugins mažą ir vidutinį vartotoją. Vartotojų teisių gynėjai kalba apie klientų „priverstinį džiaugsmą“. Federalinė vyriausybė pristatė ilgai lauktus planus išmaniems elektros tinklams. Pasak jų, tik vartotojai, kurie sunaudoja nuo 6.000 kWh per metus, privalo įsirengti išmanią elektros matavimo sistemą. Įsipareigojimai įrengti sistemą naujuose ir renovuojamuose namuose šiuo metu atpuola. Nordreino Vestfaleno energijos agentūros apklausos duomenimis keturių asmenų šeima suvartoja vidutiniškai 4.500 kWh per metus, su elektriniu šilto vandens paruošimu apie 6.200 kWh.

Ekonomikos ministerija pagrindė sprendimą 2013-ų metų išlaidų ir naudos analizės rezultatais. Šie parodė, kad „neparanku įvesti privalomą rolloutą 80-čiai arba netgi 100-ui procentų namų ūkių. Toks rolloutas sukeltų mažiems ir vidutiniams vartotojams nepakeliamas išlaidas“. Tokie vartotojai tik bus įpareigoti įsirengti elektroninius elektros skaitiklius. Įrangos pakeitimas užtruks iki 2032-ų metų. Skaitikliai turi būti „prijungti ir veikti už 20 eurų per metus“. Išorinis displėjus energijos suvartojimo parodymams taip pat nebus privalomas. „Vizualizavimo opcijos vartojimo būdas priklauso nuo vartotojo“.

Matavimo sistemų rolloutas bus įvedamas laipsniškai ir prasidės pas vartotojus nuo 20.000 kWh metinio suvartojimo 2017-ais metais. Nuo 2019-ų metų seka elektros vartotojai su 10.000 iki 20.000 kWh suvartojimu per metus. Nuo 2021-ų metų ateina eilė vartotojams su 6.000 iki 10.000 kWh suvartojimu per metus . Iki 2028-ų metų persiorientavimas į išmaniąsias matavimo sistemas bus visiškai baigtas. Kabineto apsisprendimas suplanuotas dar iki vasaros.

Šaltinis: http://www.golem.de/news/it-und-energiewende-intelligente-messsysteme-erst-ab-6-000-kwh-verpflichtend-1502-112246.html