• Taisyklių nustatymas. Yra svarbu, kad visos serviso klasės būtų sužymėtos su tam tikromis taisyklėmis ir apimtimis. Šiuo atžvilgiu reikia aiškiai apibrėžti, kiek užduočių atliks kuri serviso klasė ir kokia bus kolektyvo strategija susidūrus su naujomis užduotimis.

  • Tikslų išmatavimas. Tikslų išmatavimui vertinami ne atskiri darbuotojai, bet visada sistema. Matuojant nesvarbu analizuoti iki kablelio tikslumo. „Pagal Ruselį Akofą yra geriau, netiksliai išmatuoti dalykus, kurie tikrai yra išmatuojami, nei tiksliai analizuoti dalykus, kurie mums toliau nepadės.“ (Šaltinis: http://www.heise.de/developer/artikel/Kanban-richtig-einfuehren-1344554.html?artikelseite=3)

  • Įgyvendinimas versle. Pirmiausia yra svarbu nustatyti darbo „prieaugį ir sumažėjimą“, kad pastūmėtume Kanban procesą į priekį. Čia yra nustatoma, kaip bilietai atsiduria ant lentos. Šie klausimai yra aptariami „Eilės papildymo susirinkimuose“, kuriuose suinteresuotos šalys ir kolektyvai nusprendžia, kurios užduotys bus atliekamos greitu laiku. Bendri įmonės interesai patenka į pirmą planą. Programavimo kolektyvo užduotis yra suderinti techninius sprendimus, tuo tarpu vadovybė rūpinasi įmonės kontekstu. Taip vadinamame kasdieniame budėjimo susitikime kolektyvas kasdien aptaria savo klausimus apie darbą ir diskutuoja apie trūkumus ir galimas problemas. Ypač pradžioje yra būtinos kassavaitinės kolektyvo retrospektyvos. Privalumas yra tai, kad kolektyvas savaitės rezultatus gali dar kartą peržiūrėti, kad išsiaiškintų, kur yra pakeitimų poreikis. Bendradarbiaujant daugeliui kolektyvų siūloma operacijų apžvalga, kuri fokusuojasi ties bendrom problemom ir sąsajom.

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime