„programinė įranga“

Projektų valdymo programinės įrangos funkcijos ir techninės charakteristikos

Projektų valdymas yra esminė užduotis, kuriai priklausomai nuo projekto rūšies, projekto dydžio, rizikos, projekto aplinkos, srities ir konkrečios užduoties reikia skirtingų valdymo disciplinų. Atitinkamai yra tikslinga, tematiškai struktūrizuoti reikalavimus projektų valdymo programinės įrangos funkcijoms. Taip yra įmanoma, pirma nustatyti reikalingą programinės įrangos kategoriją, o antra sistematiškai apklausti vėlesnius programinės įrangos vartotojus pagal jų poreikius.

Kaip pagalba Jūsų tinkamos projekto valdymo programinės įrangos pasirinkimui šis kompaktinis įvadas siūlo tematiškai struktūruotą reikalavimų katalogą. Katalogas remiasi ilgamečiu darbu su tema ir daugybe pokalbių su projektų valdymo programinės įrangos tiekėjais ir vartotojais.

Naudokite šį katalogą (žr. tolesniuose straipsniuose), gauti aiškumo savo poreikiuose. Taip pat jis Jums suteiks pagrįstą pokalbių pagrindą struktūruotam dialogui su Jus dominančių produktų tiekėjais.

Žiūrėkite į katalogą kaip į pasiūlymą, kurį Jūs turite pritaikyti Jūsų specifinei situacijai – papildant tolesnėmis temomis arba praleidžiant nereikalingas funkcijų sritis. Jei tam tikros funkcijos jau atliekamos kitais programinės įrangos produktais, pvz. ERP sistema, tada turėtumėte įrašyti šią sąsają su esama programine įranga į Jūsų reikalavimų sąrašą.

Toliau rasite Projektų Žurnalo reikalavimų katalogą projektų valdymo programinei įrangai, tokį, koks yra naudojamas programinės įrangos pardavime. Vienareikšmiškas prioritetų nustatymas pagal temas yra neįmanomas, kadangi apie reikalavimo svarbą nusprendžia vien tik individualus vartotojo poreikis. Todėl temų sritys yra pateiktos alfabetiškai. Kiekvienai temos sričiai yra aprašyti penki vienas po kito pateikti funkcijų etapai. Atsisakykite pagundos, visose srityse reikalauti maksimalaus funkcionalumo. Daugiau savybių nereiškia daugiau naudos, tačiau visada didesnes išlaidas!

Atkreipkite dėmesį, kad savybių profiliai Projektų Žurnalo programinės įrangos pardavime remiasi gamintojų saviatestacija. Todėl konkretaus produkto individualiam patikrinimui ir įvertinimui yra būtinai reikalinga, kad Jūs svarbius reikalavimus patikrintumėt produkto demonstracijoje su tiekėju. Pvz. yra didelių skirtumų valdymo ypatumuose, kurie atitinka specifinius reikalavimus. Dažnai naudojamai funkcijai yra svarbu, ar ji gali būti atlikta su nuolat turima komanda, ar jai turi būti atliktas individualus programavimas.

Šaltinis: https://www.projektmagazin.de/projektmanagement-software-kompakt

Kas yra projektų valdymo programinė įranga?

Projektų valdyme yra daug pasikartojančių užduočių ir standartizuotų procesų, kuriems naudos teikia kompiuterių panaudojimas. Su projektu susijusios išlaidos ir tuo pagrįstas planavimo ir dabartinės būklės palyginimas, pavyzdžiui su uždirbtos naudos analize yra tipiški pavyzdžiai. Iš esmės visas šias užduotis galima atlikti ir su įprasta biuro programine įranga, ypač naudingos yra skaičiuoklės. Specialiai projektų vadovų reikalavimams sukurta projektų valdymo programinė įranga gali greičiau ir veiksmingiau paremti specifinius planavimo ir stebėjimo metodus. Tačiau ir brangiausios ir daugiausia funkcijų turinčios priemonės negali atstoti projektų vadovo kompetencijos.

Projektų valdymo programinė įranga“ nėra aiškiai apibrėžtas produktas – iš esmės tuo galima vadinti viską nuo el. pašto kliento iki duomenų baze paremto multi projekto ir projekto portfelio programinės įrangos. Todėl yra naudinga pirmiausia išsiaiškinti, apie kurią programinės įrangos rūšį kalbama. Iš esmės projektų valdymo programinę įrangą galima suskirstyti į sekančias grupes:

  1. Planavimo programinė įranga, su kuria galima kurti tinklo planus, projekto struktūros planus, reikalavimų sąrašus ir panašiai.

  2. Resursų valdymo programinė įranga, su kuria esami resursai (darbuotojai, mašinos, patalpos ir t.t.) priskiriami užduotims ir valdoma jų apkrova.

  3. Kontrolingo programinė įranga išlaidų skaičiavimui, projekto biudžeto buhalterinei kontrolei, projekto pažangos stebėjimui, taip pat terminų laikymuisi ir pagrindinių rodiklių prognozei.

  4. Programinės įrangos sprendimai specialioms projektų valdymo užduotims, pvz. konfigūravimo valdymui, kokybės valdymui, rizikos valdymui, ekonomijos apskaičiavimui, proceso optimizacijai ir t.t.

  5. Dokumentų valdymo sistemos projekto dokumentų administracijai ir archyvavimui.

  6. Bendradarbiavimo platformos projektų komunikacijai atlikti ir projektų valdymo procesams paremti, pvz. darbų srauto pavaizdavimui.

  7. Programos projekto technikai ir projekto portfelio valdymui, pvz. su bendrais įmonės projektų portfelio top menedžmentui vaizdais.

  8. Standartinė biuro programinė įranga (tekstų apdorojimas, skaičiuoklė, prezentacija ir duomenų bazės valdymas).

  9. Telekomunikacijos programinė įranga (el. pašto klientas, naršyklė, video konferencijos ir t.t.)

Planavimas, resursų valdymas ir kontrolingas yra paprastai sujungti viename programinės įrangos produkte ir atitinka bendrą projektų valdymo programinę įrangą. Tarp tiekėjų šiuo metu yra konkurencija, su vienu produktu pasiūlyti daugumą viršuje išvardintų kategorijų. Šio programavimo rezultatas yra sudėtingos programinės įrangos sprendimai, su didžiule apimtimi ir atitinkamai aukštais įvedimo reikalavimais.

Standartinės biuro programinės įrangos sąraše priskyrimas projektų valdymo programinei įrangai paaiškina, kad projektų valdymas nereikalauja atskiros programinės įrangos. Būtent mažiems projektams yra prasminga, kilusias užduotis spręsti su esamų taikomųjų programų pagalba. Kuo didesnis ir sudėtingesnis projektas, tuo labiau tenka patirti šių programų pajėgumo ribas, taip kad reikia griebtis projektų valdymo programinės įrangos.

Šaltinis: https://www.projektmagazin.de/projektmanagement-software-kompakt