„scrum rolės“

Scrum susirinkimai

Rolės

Klientas

Ši rolė aprašo – kas nėra taip jau keista – klientą. Jis yra užsakovas, paprastai finansuoja produktą ir paleidžia produktą į apyvartą. Klientas turėtų būti tampriai susijęs su produkto savininku, kurio tikslas yra, nustebinti klientą su tiekiama programine įranga.

Vartotojas

Kaip vartotojas suprantamas vėlesnis programinės įrangos naudotojas. Tai gali tuo pačiu metu būti klientas, kas tiesa nėra privaloma. Vartotojai Scrum procese, yrač sprintų peržiūroje, turėtų dalyvauti, kad įvertintų tiekiamą rezultatą ir duotų atsiliepimus.

Menedžmentas

Menedžmento užduotis yra, sukurti pagrindines sąlygas sėkmingam Scrum projektui. Prie to priklauso reikalingų resursų paruošimas, taip pat Scrum kolektyvo parama, šalinant visokius išorinius faktorius, kurie galėtų pakenkti Scrum projekto sėkmei.

Scrum susirinkimai

1-as sprinto planavimas

Taip vadinamame 1-ame sprinto planavime pristatomi produkto savininko reikalavimai programavimo kolektyvui. Paprastai išreiškus produkto savininkas paaiškina programavimo kolektyvui, ką reikia daryti. Šio susirinkimo metu gali dalyvauti ir vartotojas, t. y. tikras programinės įrangos naudotojas, kuris kolektyvui – kartu su produkto savininku – gali paaiškinti, kaip jis įsivaizduoja atitinkamus funkcionalumus. Programavimo kolektyvas turi laiko, susipažinti su reikalavimais, išsiaiškinti klausimus ir visiškai suprasti reikalavimus.

1-ame sprinto planavime nustatomi ir priimtinumo kriterijai bei vartotojų pripažinimo kriterijai kiekvienai istorijai, kurie tikrinami taip vadinamos sprinto peržiūros pabaigoje. Kiekvieno sprinto tikslas yra naudojimui tinkamos ir pratestuotos programinės įrangos išleidimas. Šio susirinkimo laiko apimtis gali būti 60 minučių per sprinto savaitę (papratai sprintas trunka 2-4 savaites). Sprinto planavimo susirinkime aptarti reikalavimai gali būti žymini sprinto neatliktų darbų sąraše ir ten stebimi.

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime

Scrum principai ir rolės

Scrum principai

Scrum apibūdina – ypač palyginus su klasikiniais programavimo metodais – trys sekantys principai:

  • Skaidrumas: pažanga ir projekto trikdžiai yra fiksuojami kasdien ir visiems matomai.
  • Patikrinimas: reguliariomis atkarpomis tiekiamos ir įvertinamos produkto funkcijos.

  • Prisitaikymas: reikalavimai produktui nenustatomi vieną kartą ir visiems laikams, jie yra vertinami po kiekvieno dalinio produkto tiekimo ir reikalui esant pritaikomi.

Scrum rolės

Produkto savininkas

Ši rolė gali būti interpretuojama kaip prailginta kliento ranka. Produkto savininkas teikia reikalavimus ir strateginę judėjimo linkmę įskaitant prioritetų nustatymą reikalavimams arba užduotims. Šie yra, kaip vadinamos vartotojų istorijos, aptarus programavimo kolektyvui, saugomos produkto neatliktų darbų sąraše. Taip iš vartotojo pusės yra aprašomos pageidaujamos ir reikalingos funkcijos. Produkto savininkas bėgimo pabaigoje patikrina, ar pateikta programinė įranga atitinka vartotojo pripažinimo kriterijus ir gali būti naudojama. Produkto savininko sprendimai yra lemiami, nes šis yra atsakingas už galutinį rezultatą ir ekonominius aspektus. Produkto savininkas dažnai skiriamas užsakovo ir sudaro tiltą tarp kliento ir likusio Scrum kolektyvo.

Scrum meistras

Tuo tarpu, kai produkto savininkas yra atsakingas už projekto sėkmę, Scrum meistras garantuoja Scrum procesų sėkmę. Jis moderuoja susirinkimus ir rūpinasi tuo, kad iškilę sunkumai Scrum procese būtų pašalinami. Prie jų priskiriami nepakankama komunikacija ir išoriniai trikdžiai. Scrum meistras dirba kartu su programavimo kolektyvu ir perima vien tik administracines užduotis, neturėdamas teisės duoti darbo nurodymų. Scrum meistras veikia kaip kolektyvo „koučeris“.

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime