„scrumbuts“

Didžiausios Scrum proceso klaidos

Praktikoje pasitvirtino, kad pradinis nebaigtų darbų sąrašas su didelio abstraktaus lygio suformuluotais reikalavimais sudaromas kartu su klientu. Taip surinktų reikalavimų pagrindu gali būti padarytas pirmas apimties įvertinimas. Mes kalbame apie dėl nebaigtų darbų sąraše surinktus reikalavimus, x sprintų kas 2-4 savaitės su x asmenų. Šiuo paskaičiavimu gali būti nustatyta projekto apimtis jau labai ankstyvoje fazėje. Užsakovas dar turi galimybę paskaičiuotus įvertinimus sumažinti arba nustatyti žemesnę įgyvendinimo ribą. Atliekant projektą į tai bus atitinkamai atsižvelgta. Iš esmės paeiliui skaičiuojamos tik iš tikrųjų atsiradusios apimtys, tuo tarpu bet kuriuo metu galima pasinaudoti projekto valdymo priemonėmis ir kasdien pasižiūrėti į šiuos skaičius ir stebėti juos. Taip išvengiama nemalonių staigmenų!

Taip galima su Scrum – nors tai nėra pagrindinė Scrum idėja – IT projektą įgyvendinti ir su iš anksto nustatytu biudžetu. Šiuo atveju galima, jei biudžeto neužtektų norimoms savybėms, pasitarus su klientu išbraukti vieną arba kitą funkcionalumą arba pritaikyti jį, taip prisiderinant prie nustatyto biudžeto – o tai yra labai svarbu – nesiimant kompromisų dėl kokybės!

ScrumButs

Scrum projekto metu retrospektyvos greitai parodo, kaip galima padidinti kolektyvo efektyvumą ir pasirodymą. Tačiau yra pavojus, kad savi pakeitimai – taip vadinami ScrumButs – atliekami Scrum ir pamirštami svarbūs elementai. Tokiais atvejais Scrum esmė buvo tik dalinai suprasta.

ScrumButs pavyzdžiai:

Mes naudojame Scrum, tačiau

mums nereikia Scrum meistro dėl mūsų mažo kolektyvo

nereikia atskirų užduočių apimties įvertinimo

pratęsiame sprintą, kol pasiekiame tikslą

atsisakome retrospektyvų

(Šaltinis: http://t3n.de/magazin/praxisbericht-scrum-kanban-scrumbuts-agiles-232822/)

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime

Tipiški ScrumButs

AOE media agentūra jau 2007-ais metais pradėjo įgyvendinti pirmus projektus su agile metodų pagalba ir padarė pirmą praktinę patirtį su planavimais, atsiliepimais ir retrospektyvomis – ir pasiekė pirmus rezultatus. Retrospektyvos greitai parodė, kad Scrum galima nuolat gerinti. Tačiau šioje vietoje reikėtų būti atsargiems: kas įveda Scrum, tam dažnai kyla didelė pagunda, tiesiogiai daryti savo Scrum pakeitimus (ScrumButs) ir svarbius elementus pašalinti dėl racionalumo. Tačiau dažnai pasirodo, kad paprasčiausiai buvo nesuprasta šių elementų svarba, kurie yra svarbūs sėkmei pasiekti. Tipiški ScrumBut pavyzdžiai yra:

Mes naudojame Scrum, tačiau mes…

  • atsisakome Scrum meistro, kadangi kolektyvas per mažas.

  • mums nereikia sudėtingo atskirų užduočių apimties vertinimo.

  • prailginame sprintus, kol pasiekiame tikslą.

  • apsieiname be retrospektyvų.

Absoliutus Scrum privalumas yra reguliarūs, nustatyti laikotarpiai (Timeboxes). Jeigu darbas nustatytos iteracijos metu nesuspėjamas atlikti, kolektyvas jokiu būdu neturėtų prailginti laikotarpio. Daugiau reikėtų galvoti apie tai, kaip suskirstyti projektą į mažesnius prieaugius. Šūkis yra: „Kaip padalinti dramblį?“. Kita rizika yra, kad Scrum meistras elgsis kaip projekto vadovas ir įsivaizduos save kolektyvo vadovu. Tačiau Scrum atveju kolektyvas yra autoritetas. Šalia to klientas turi būti pasiruošęs agile plėtrai – taigi nebegyventi ir nebegalvoti plano varoma plėtra, bet perimti produkto savininko rolę. Jei tai neįvyksta, projektą galima tik sunkiai įgyvendinti su Scrum pagalba. Visa tai priveda prie to, kad organizacijos (tiek kliento, tiek paslaugų teikėjo pusėje) su blogomis Scrum interpretacijomis greitai linksta link to, metodą mesti kaip netinkamą per bortą ir padaryti atsakingu už projekto nepasisekimą. Tačiau Scrum reikia būtinai įgyvendinti tiksliai. Vėliau galima padaryti prasmingus, įmonei tinkamus pakeitimus. Šie neturėtų būti tokie radikalūs kaip ScrumBut, tačiau pavyzdžiui galima pritaikyti Scrum meistro rolę. AOE media pavyzdžiui rado savo kelią ir žiūri į Scrum kaip į pagrindą, kurį galima pritaikyti skirtingiems projektams ir situacijoms.

Šaltinis: http://t3n.de/magazin/praxisbericht-scrum-kanban-scrumbuts-agiles-232822/2/

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime