„sprintas“

Kaip išvengti Scrum klaidų

Produkto savininkas kaip kompetentingas asmuo. Produkto savininkas turi būti visada integruotas į programavimo procesą ir aktualų programavimo statusą kaip prailginta kliento ranka ir būti visada pasiekiamas kolektyvui iškilus klausimams ir neaiškumams. Taip pat jis rūpinasi nuolatine komunikacija su klientu.

Jokių nurodymų „iš išorės“. Kolektyvas pats vienas nusprendžia, kiek užduočių bus atliekama viename sprinte. Nurodymų „iš išorės“ reikėtų būtinai vengti, kad būtų garantuota geriausia kokybė.

Jokių individualistų kolektyve. Scrum egzistuoja kolektyvo ir bendro darbo su projektu pagalba. Kolektyvo nariai turėtų vengti individualumo ir išvystyti Mes-Jausmą. Kolektyvas laimi ir pralaimi kartu!

Aiškios atsakomybės. Produkto savininkas yra atsakingas už reikalavimų sukonkretinimą. Jis aprašo ir „išverčia“, kas pabaigoje turi būti sukurta. Už techninį įgyvendinimą ir technologinius požiūrius yra atsakingas vien tik kolektyvas.

Jokių pertraukų sprinto metu. Jeigu sprinto metu iškyla itin svarbios temos, reikėtų mėginti aptarti šias po sprinto ir privesti sprintą be pakeitimų iki galo. Ypač svarbiais atvejais, reikėtų vietoj pakeitimo sprinto metu nutraukti visą sprintą.

Kolektyvo nariai nesprendžia patys apie reikalavimus. Produkto savininkas yra atsakingas už produktą, taip pat atsakingas už galutinį rezultatą. Jis taip pat atsakingas už reikalavimus ir ypatumus. Kolektyvo nariai klausimų atveju turi pasitarti su produkto savininku ir negali patys savarankiškai priimti sprendimus, kurie peržengia techninių požiūrių ribas.

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime

Sprinto neatliktų darbų sąrašas

Sprinto neatliktų darbų sąrašas yra užduočių sąrašas, kuris yra sudaromas Scrum kolektyvo ir sprinto metu apdorojamas. Užduotys yra kasdien perrašomos ir aktualizuojamos. Sprinto neatliktų darbų sąrašo dėka projektas tampa skaidresnis bei sudaroma apžvalga, kuris kolektyvo narys dirba ties kuria užduotimi ir kokios užduotys dar turi būti įgyvendintos. Šiame aspekte naudojama užduočių lenta (Šaltinis: http://borisgloger.com/scrum/scrum-flow/die-scrum-artefakte/).

Wikipedia aiškina sprinto neatliktų darbų sąrašą panašiai:

Sprinto neatliktų darbų sąrašas skirtas apžvalgai apie sprinte atliktinas užduotis. Šiam tikslui gali būti naudojama užduočių lenta. Ji sudaryta iš keturių stulpelių. Pirmame stulpelyje („Istorijos“) pakabinamos vartotojų istorijos, kurioms įsipareigojo programavimo kolektyvas šiame sprinte (produkto savininkas nustato jų eilės tvarką). Trys sekantys stulpeliai skirti užduotims, kurios atsiranda iš atskirų vartotojų istorijų (ir kurios buvo nustatytos 2-ame sprinto planavime). Pagal darbo statusą užduotys yra arba atviros („Atliktinos užduotys“), tvarkomos („Darbas progrese“) arba atliktos („Atliktos“). Kasdieniame Scrum kiekvienas programavimo kolektyvo narys aiškina, ties kuria užduotimi jis dirbo vakar, ir ar ši buvo atlikta. Užduotys, kurios nebuvo užbaigtos per dieną, yra pažymimos raudonu tašku. Taip kliūtys gali labai greitai būti nustatytos.“

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime

Sprintas

Sprinto ribose, kurios reiškia 4 savaičių iteraciją, atliekamos sprinto planavime aptartos ir kaip svarbiausios nustatytos užduotys (vartotojų istorijos). Sprinto metu programavimo kolektyvas susikoncentruoja ties vartotojų istorijose suformuluotais reikalavimais, kuriems buvo įsipareigota sprinto planavime. Scrum meistro užduotis yra pašalinti bet kokius trukdžius arba kliūtis, kad kolektyvas galėtų susikoncentruoti ties veikiančios programinės įrangos paruošimu ir tiekimu. Scrum meistras negali teikti kolektyvui nurodymų, jis tik padeda kolektyvui pasiekti apibrėžtą tikslą.

Centrinis sprinto tikslas yra, pateikti dalį potencialiai tiekiamos programinės įrangos. Netgi, jei dėl laiko priežasčių arba dėl netikėto sudėtingumo tam tikri sprinto aspektai negali būti įgyvendinti (kaip numatyta), sprintas baigiasi pagal laiko planą – ir privalo parodyti pabaigtą, veikiančią darbo dalį. Taip klientas gali po kiekvieno sprinto nuspręsti, ar jis dalį bendro projekto jau gali bandyti įgyvendinti produktyviai arba sujungti kelias leidimo dalis ir vėliau pateikti online – verslo vertė klientui Scrum yra pirmame plane.

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime