Sprinto neatliktų darbų sąrašas yra užduočių sąrašas, kuris yra sudaromas Scrum kolektyvo ir sprinto metu apdorojamas. Užduotys yra kasdien perrašomos ir aktualizuojamos. Sprinto neatliktų darbų sąrašo dėka projektas tampa skaidresnis bei sudaroma apžvalga, kuris kolektyvo narys dirba ties kuria užduotimi ir kokios užduotys dar turi būti įgyvendintos. Šiame aspekte naudojama užduočių lenta (Šaltinis: http://borisgloger.com/scrum/scrum-flow/die-scrum-artefakte/).

Wikipedia aiškina sprinto neatliktų darbų sąrašą panašiai:

Sprinto neatliktų darbų sąrašas skirtas apžvalgai apie sprinte atliktinas užduotis. Šiam tikslui gali būti naudojama užduočių lenta. Ji sudaryta iš keturių stulpelių. Pirmame stulpelyje („Istorijos“) pakabinamos vartotojų istorijos, kurioms įsipareigojo programavimo kolektyvas šiame sprinte (produkto savininkas nustato jų eilės tvarką). Trys sekantys stulpeliai skirti užduotims, kurios atsiranda iš atskirų vartotojų istorijų (ir kurios buvo nustatytos 2-ame sprinto planavime). Pagal darbo statusą užduotys yra arba atviros („Atliktinos užduotys“), tvarkomos („Darbas progrese“) arba atliktos („Atliktos“). Kasdieniame Scrum kiekvienas programavimo kolektyvo narys aiškina, ties kuria užduotimi jis dirbo vakar, ir ar ši buvo atlikta. Užduotys, kurios nebuvo užbaigtos per dieną, yra pažymimos raudonu tašku. Taip kliūtys gali labai greitai būti nustatytos.“

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime