„Sveikatos kortelė“

sveikatos kortelė Vokietijoje (4-oji dalis)

Card_border_77452_7

Tęsinys. Pradžia 2015.01.23

 

Bėdos atveju gelbstinti gyvybę

 

Bėdos atveju gali išgelbėti gyvybę tai, kad gydytoja ar gydytojas gauna informacijas apie egzistuojančias apdraustojo ankstesnes ligas arba alergijas. Todėl sekančiame etape yra numatyta, kad apdraustasis šią informaciją gali išsaugoti sveikatos kortelėje, jeigu jis to pageidauja. Bėdos atveju šie duomenys gali būti nuskaityti gydytojų arba greitosios pagalbos sanitarų ir be paciento pagalbos. Skirtumas nuo kitų medicininių pritaikymų yra tai, kad greitosios pagalbos atveju duomenų nuskaitymui nereikia apdraustojo PIN.

 

Kokį pasirinkimą turi apdraustieji medicininiuose pritaikymuose?

 

Kiekvienas apdraustasis nustatytu laiku pats galės spręsti, ar ir kokia apimtimi jis nori naudotis naujomis elektroninės sveikatos kortelės galimybėmis medicininių duomenų įrašymui. Taip pat jis sprendžia, ar ir kokia apimtimi jis naudosis greitosios pagalbos duomenų pritaikymu, ar jis pasinaudos kortele organų paaukojimui arba vėliau pasinaudos elektronine paciento ligos istorija. Prielaida tam yra tai, kad pritaikymai pasitvirtintų praktiškuose testuose ir laikytųsi griežtų saugumo taisyklių.

 

Toliau pacientai gali savo duomenis nuskaityti pvz. atsispausdinti arba ištrinti. Tik pagrindiniai apdraustojo duomenys – kaip ir sveikatos draudimo kortelėje – yra privalomai įrašyti į sveikatos kortelę.

 

Koks yra mano duomenų saugumas?

 

Duomenų saugumas ir praktiškumas turi didžiausią pirmenybę ir yra užtikrinami įstatymiškai ir techninėmis priemonėmis. Jautrios sveikatos informacijos komunikacija yra numatyta per nuosavą šitam tikslui įrengtą saugų sveikatos tinklą. Šis yra nepalyginamas su viešu internetu. Medicininiai duomenys yra jau dabar užšifruojami prieš palikdami gydytojo kabinetą. Jie gali būti iššifruoti – jei pacientas nori suteikti prieigą kartu gydančiam gydytojui – tik kartu įkišant savo sveikatos kortelę ir gydytojo pažymėjimą į kortelės nuskaitymo aparatą. Todėl trečių asmenų „Iššifravimas“ yra neįmanomas. Šis „Pabaiga – prie – pabaigos – užšifravimas“ atitinka federalinės tarnybos informacinės technikos saugumo nuostatas. Toliau pacientė arba pacientas turi dar sutikti prieigai prie medicininių duomenų PIN įvedimu. Išimtį sudaro greitosios pagalbos duomenys; čia prieigai reikalingas gydytojos pažymėjimas, tačiau priklausomai nuo situacijos nereikia paciento PIN įvedimo.

 

Su elektronine sveikatos kortele pacientės ir pacientai gauna techninę priemonę, sėkmingai apsaugoti savo sveikatos duomenis nuo neteisėtų prieigų. Jie patys nusprendžia, kas ir kada kokius duomenis gali įrašyti, nuskaityti arba pakeisti. Didelės apimties duomenų saugumo priemonės sudaro jautrių sveikatos duomenų apsaugą. Jos yra nuolat techniškai tobulinamos ir yra tampriai susijusios su federaliniu komisaru duomenų saugumui ir informacijos laisvei.

 

 

Sveikatos kortelė Vokietijoje (3-oji dalis)

Card_border_77452_7

Tęsinys. Pradžia 2015.01.23

 

Ką gali nauja sveikatos kortelė?

 

Elektroninės sveikatos kortelės pritaikymai yra įvesti žingsnis po žingsnio. Pirmiausia buvo įrašyti apdraustųjų duomenys, pvz. vardas, gimimo data ir adresas taip pat nuorodos į sveikatos draudimą, tokios kaip apdraustojo draudimo numeris ir apdraustojo statusas (narys, šeimos apdraustas arba pensininkas). Elektroninė sveikatos kortelė turi nuotrauką. Išimtys galioja jaunuoliams iki 15-o gyvenimo meto ir apdraustiesiems, kurie nuotraukos padaryme negali dalyvauti, kaip pvz. nemobilūs neįgalūs pacientės ir pacientai. Nuotrauka padeda išvengti supainiojimų ir sustabdyti piktnaudžiavimą paslaugomis. Nauja palyginus su sveikatos draudimo kortele yra lyties nurodymai. Tuo turi būti papildomai prie nuotraukos išvengta supainiojimų. Galinė elektroninės kortelės pusė gali būti panaudota „Europinei sveikatos draudimo kortelei“ ir daro medicininį aptarnavimą Europos mąstu be biurokratijos.

 

Aktualūs duomenys stabdo piktnaudžiavimą

 

Sekančiame žingsnyje yra numatytas palyginimas internetu ant sveikatos kortelės pateiktų apdraustojo aktualių duomenų su tais, kurie yra pas sveikatos draudimą. Taip gali būti pakitimai, kuriuos apdraustasis jau pranešė savo sveikatos draudimui, pvz. adreso pakitimas, sekančio vizito pas gydytoją metu automatiškai mygtuko paspaudimu aktualizuoti naujoje elektroninėje sveikatos kortelėje. Ligonių kasos taupo, nes jiems nereikia išduoti naujų kortelių. Tuo pačiu metu gali būti geriau negu iki tol identifikuotos negaliojančios taip pat pamestos arba kaip pavogtos praneštos kortelės. Piktnaudžiavimas apdraustųjų bendruomenės kaina gali ir toliau būti mažinamas. Aktuali elektroninė sveikatos kortelė pasirūpina automatiškai aktualiais duomenimis gydytojo kabinete.

 

Saugi elektroninė komunikacija nuo gydytojo iki gydytojo

 

Gydytojų tarpusavio komunikacijai šiandieną daugiausia naudojamas paštas. To pasekoje svarbi informacija gydančiam kartu dažnai pateikiama ne laiku. Kai gydytojo laiškas ateina į kabinetą, turi būti papildomai sudėtingai digitalizuojamas, tam, kad duomenys galėtų būti perimti į kabineto IT. Todėl gydytojos ir gydytojai jau seniai reikalauja, kad būtų suteiktos galimybės, kad išvados greitai ir saugiai būtų transportuojamos nuo gydytojo iki gydytojo ir perimamos digitalizuotos. Už elektroninės sveikatos kortelės įvedimą atsakingos savivaldos organizacijos (Gydytojai, odontologai, ligoninės, ligonių kasos, vaistinės) pradėjo įgyvendinimo paruošimus.

 

Bus tęsinys.

 

 

Sveikatos kortelė Vokietijoje (2-oji dalis)

Card_border_77452_7

Kodėl elektroninė sveikatos kortelė pakeitė sveikatos draudimo kortelę?

Medicininio aptarnavimo kokybė šiandien vis dar priklauso nuo to, ar gydytoja ir gydytojas turi visą reikalingą informaciją apie savo paciento medicininį aptarnavimą. Su elektronine sveikatos kortele ir saugiu, nuo interneto atskirtu elektroniniu sveikatos tinklu (telematikos infrastruktūra) sveikatos duomenys, kurie reikalingi gydymui gali ateityje būti saugiai ir greitai pateikti naudojimui, žinoma su prielaida, kad to nori pacientas. Tikslas yra, pagerinti medicininio aptarnavimo kokybę, stiprinti paciento rolę ir mažinti išlaidas.

 

 

 

Tuo tarpu beveik visi apdraustieji jau gavo savo asmeninę elektroninę sveikatos kortelę. Kiekvienas, kuris gavo elektroninę sveikatos kortelę, turi ją pateikti vizito pas gydytoją metu. Nuo 2015 metų sausio 1-os dienos galioja tik elektroninė sveikatos kortelė kaip teisėtas įrodymas gydytojo ir odontologo paslaugų panaudojimui.

 

 

 

Kas keičiasi lankantis pas gydytoją?

 

 

 

Pacientėms ir pacientams lankantis pas gydytoją pradžioj niekas nesikeičia. Patirtis rodo, kad elektroninė sveikatos kortelė be problemų yra nuskaitoma, taip pat, kaip sveikatos draudimo kortelė. Gydytojai, odontologai ir ligoninės yra aprūpinti moderniais kortelių nuskaitymo aparatais, kurie yra finansuojami ligonių kasų.

 

 

 

Bus tęsinys