E-Liuksemburgo tikslas yra padaryti prieinamas piliečiui ir valdymo reformai naujas informacijos ir komunikacijos technologijas.

 

Virtualus „Biuras“ yra integrali elektroninės vyriausybės projektų sudėtinė dalis. Elektroninė vyriausybė yra viena svarbiausių valstybės modernizavimo svirčių.

 

Kalba eina apie globalią ir nuoseklią sąvoką, kuri turi informacijos sklaidos dematerializacijos tikslą tarp valstybės ir piliečių ir kurios įgyvendinimas viešų paslaugų ministro ir valdymo reformos atsakomybe yra tamprus bendradarbiavimas su įvairiomis kitomis ministerijomis.

 

Pradėtos elektroninio valdymo iniciatyvos turi greitesnės, paprastesnės ir ekonomiškesnės sąveikos su vartotojais tikslą. Turi būti pasiekti sekantys tikslai:

 

• Visi piliečiai, įmonės, mokyklos ir valdymo institucijos turi
dalyvauti informacijos visuomenėje ir turėti online prieigą.
• Naujos technologijos turi būti suteiktos piliečiams ir įmonėms.
• Prieiga prie žinių turi būti paremta naujomis informacijos
technologijomis.
• Bendras procesas turi paremti socialinę integraciją ir
sustiprinti socialinę sanglaudą.

 

Renow bandymo modelis (normalizavimo rekomendacijos)

 

Renow yra Liuksemburgo vyriausybės interneto puslapių normalizacijos bandymo modelis. Šiuo atžvilgiu buvo įgyvendintas savanorystės portalas.

 

Renow yra viešų valdymų kelrodis ir pagalba, tiems, kurie nori įgyvendinti portalą arba internto puslapį, interneto tinklo kokybės atžvilgiu. Jis remiasi paskutinių 5-ių metų patirtimi įgyvendinant vyriausybės interneto projektus (Nuo 2002-ų metų chartijos atžvilgiu buvo įgyvendinti daugiau nei 80 interneto puslapių) taip pat tolesniu pripažintų tarptautinio lygio normų vystymu.
Renow pasikliauja daugybe normalizacijos aspektų, tarp kitko:

 

• Kokybės standartai visiems valstybiniams interneto
puslapiams (funkcionalūs aspektai, bendri funkcionalumai,
pvz. „Kontaktas“, „Atsiliepimai“ ir t.t.
• Ergonomija ir prieigos standartai, informacijos architektūros
aspektai, funkcionalaus dizaino aspektai ir grafikos su
„Corporate identity“ įgyvendinimas.
• Techninių atžvilgių aspektai su centrinės infrastruktūros
įrengimu, projekto menedžmento aspektai, ir projekto
menedžmento bandymo modelio QUAPITAL-HERMES
pritaikymas (arba „Tailoring“).