Svarbi Kanban užduotis yra parodyti turimas problemas ir darbus ir juos vizualizuoti. Svarbią rolę atlieka taip vadinama Kanban lenta, kuri pavyzdžiui gali būti sudaryta iš baltos lentos, kortelių ir lipnių lapelių. Kiekviena užduotis pavaizduojama ant kortelės ar pan. Šio metodo privalumas yra padidintas skaidrumas dirbant su projektais. (Palyginti: http://www.it-agile.de/wissen/methoden/kanban/). Kanban orientuojasi į Lean principus ir yra paremtas Pull principais (Pasiėmimo principas), kurių metu darbas nėra dalijamas vadovo, o darbuotojai arba kolektyvo nariai savarankiškai pasiima savo darbą. Šis yra tvirtinamas ant Kanban lentos su taip vadinamomis Kanban kortelėmis.

Užduotys keliauja iš kairės į dešinę kol atkeliauja iki skilties „Baigta“. Skiltys gali būti suderintos su atitinkamais reikalavimais. Kanban teikia gana mažai nurodymų ir labai prisitaiko prie atitinkamų individualių poreikių, kas liečia programavimo procesus, roles, tiekimo planavimus ir t.t. Darbo progresas – paraleliai vykstančios užduotys – apribojamas, kad būtų sumažintas kelių užduočių atlikimas vienu metu, o užduotys atliekamos tikslingiau. Kanban centrinis taškas yra Tėkmės-Principas. Bilietai turi tolygiai ir kuo trumpesniu laiku eiti per sistemą (http://www.it-agile.de/wissen/methoden/kanban/).

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime