Su globalizacija ir skaitmeninimu keičiasi mūsų darbo ir socialinės sistemos. Šio vystymosi pasekmės yra naujos profesijos ir karjerų galimybės. Dinaminis informacinės ir komunikacijos technikos vystymasis, kaip internetas ir mobilios komunikacijos sistemos, taip pat nauji tiekėjų-klientų santykiai keičia pasiūlą ir verslo procesus. Tai veda link naujo darbo organizacijos kūrimo įmonėse ir tarp įmonių. Šių gilių pasikeitimų ypatumai yra tai, kad produkcija ir paslaugos atliekamos decentralizuotai, o užduočių perkėlimas (Outsourcing) tampa vis svarbesnis. Elektroniniuose verslo santykiuose visas pasaulis yra „klientas“ ir „tiekėjas“. Dažnai dirbama tinkluose.

To pasekoje auga naujos darbo formos kaip dalinis darbas, nuotolinis darbas, samdomas ir laikinas darbas, terminuoti darbo santykiai ir savarankiškas darbas. Taip keičiasi ir užduotys bei veiklos struktūros, kas anksčiau ar vėliau priveda prie įprastų profesijų išnykimo bei prie visiškai naujų karjeros modelių.

Techniniai organizaciniai pasikeitimai yra visa apimantys ir jų įtaka dalinai dramatiška. Jie turi ženklią įtaką socialiniams, žmogiškiems ir sveikatos klausimams. Kas šiuos pasikeitimų procesus nori sėkmingai įgyvendinti darbo pasaulyje, turi prasmingai sujungti visus aspektus viename procese. Taip turi būti išnaudoti bei atitinkamai remiami dirbančiųjų potencialai, kaip jų kvalifikacija, motyvacija, kūrybingumas ir noras mokintis.

Lankstumas, dinamika ir greitais prisitaikymas lemia sėkmę pasaulinėse lenktynėse. Didelės dinamikos organizacijoms žmonių žinios ir galimybės tampa lemiamu sėkmės faktoriumi. Kadangi įmonių veiksmo ir kitimo galimybės yra nustatomos jų dirbančiųjų potencialo bei vadovų požiūrio. Taip tampa aišku, kad pirmiausia yra svarbu atsakomybės, pajėgumo (kvalifikacijos, kompetencijų, kūrybinio potencialo, fizinės ir psichinės sveikatos) ir asmeninių pastangų (motyvacijos, pasitikėjimo, skatinimo) stiprinimas.

Šaltinis: http://www.me-vermitteln.de/me-arbeitswelt/me-industrie-im-%C3%BCberblick/me-im-wandel

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime