2006 m. spalio mėn. 31 d. UAB „Etalinkas“ pasirašė sutartį su Europos socialiniu fondu ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl projekto UAB „Etalinkas“ neįgaliųjų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, siekiant sustiprinti įmonės konkurencingumą. Projekto trukmė 17 mėn. Projektą planuojama užbaigti 2008 gegužės mėnesį. Per šį laikotarpį bus siekiama pasirengti naujų informacinių technologijų paslaugų teikimui ir jau teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui. Jau 2007 metais Planuojama klientams pasiūlyti IT priežiūros ir reklamos internete paslaugas. Šiuo metu vyksta pasirengimas projekto įgyvendinimui. UAB „Etalinkas“ siekia pasiūlyti kokybiškas paslaugas savo klientams, todėl dedamos visos pastangos, siekiant šio tikslo.